Quốc tế 16/11/2018 06:53

Hàn Quốc ngày 15/11 đã phá bỏ một trạm gác nằm ở biên giới giữa hai miền bằng thuốc nổ

Video: RT
Avatar