Hài 10/03/2020 03:58

Nữ sinh xinh đẹp vừa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm nhưng lại chỉ thích chọn các công ty "việc nhẹ lương cao" và cái kết 'liên hoàn bẫy'...

Video: Youku

Avatar