Cộng đồng 17/05/2018 11:08

Cặp vợ chồng trẻ để đứa khoảng hai tuổi cầm lái xe máy đi với tốc độ cao trên đường khiến nhiều người sợ hãi.

Nguồn: FB Đào Hồng Nhật/ Otofun

Avatar