Hai thanh niên giật điện thoại 'nhanh như chớp' của cô gái dừng đèn đỏ

Chỉ vì một vài phút chủ quan, cô gái đã bị giật mất chiếc điện thoại đang dùng trên tay khi đang dừng đèn đỏ.

Nguồn: @Phuc Truong

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>