Cộng đồng 08/10/2018 10:17

Chỉ vì một vài phút chủ quan, cô gái đã bị giật mất chiếc điện thoại đang dùng trên tay khi đang dừng đèn đỏ.

Nguồn: @Phuc Truong

Avatar