Cộng đồng01/06/202011:05

Chiếc xe taxi đang chuyển làn thì bất ngờ tông trúng và kéo lê chiếc xe máy chạy cùng chiều rồi tiếp tục tông vào một xe máy đang dừng sát lề đường

Video: FB Phạm Văn Luân

Avatar
Avatar
100% lái xe vừa lái vừa xem phim trên điện thoại. Tôi gặp quá nhiều tài xế Grab như vậy, nhìn nản vô vùng. Thiết nghĩ cần có luật cấm vĩnh viễn kiểu lái xe này thì mới tránh được họa cho người khác