Cộng đồng15/10/202105:21

Hai chiếc ô tô đang lưu thông đã dừng lại tìm cách chắn gió để người giao hàng đi xe máy có thể đứng dậy khi cơn bão Kompasu đổ bộ vào miền nam Trung Quốc.

Nguồn: Newsflare

Avatar