Thế giới28/07/202005:21

Hai người phụ nữ đang đi bộ trên đường thì bất ngờ vỉa hè bị sụp xuống tạo ra hố từ thần khổng lồ “nuốt chừng”...

Nguồn: Newsflare

Avatar