Cộng đồng10/05/202104:27

2 người đàn ông đã chạy với tốc độ khá nhanh nên khi gặp tình huống bất ngờ đã không kịp xử lý.

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar
Avatar
Không phải vì cô gái dừng giữa đường mà là vì 1 trong 2 chiếc chạy ngược chiều chạy quá nhanh ....!!!