Hài 28/11/2016 11:08

Để tạo động lực cho cô con gái, ông bố này muốn chứng tỏ là mình cũng có thể làm được điều mình muốn nếu có quyết tâm.

Nguồn: Khám Phá
Avatar