Ngỗng là con vật mà không cần "chọc giận" nó cũng có thể bất ngờ tấn công chúng ta.

Theo Danviet

Avatar