Cộng đồng03/08/202105:05

Hai đứa trẻ khoảng 6 tuổi đi câu cá và phát hiện một con rắn bị mắc vào lưỡi câu đã dùng tay không từ từ gỡ con rắn và thả trở lại ao làng.

Nguồn: Newsflare

Avatar