Cộng đồng25/06/202010:44

Người đàn ông lớn tuổi bị một đối tượng hỏi thăm đánh lạc hướng, đối tượng còn lại nhanh chóng mở khóa xe phóng vút đi…

Video: Fanfage Bình Dương

Avatar