Quân sự 12/12/2017 05:07

Hai chiếc máy bay đều trang bị vũ khí hạng nặng và nếu va chạm xảy ra, kết cục sẽ rất thảm khốc.

Nguồn LiveLeak

Avatar