Đời sống03/06/201906:30

Hai chị em bà Lợi - bà Toàn đã sinh sống ở bãi giữa sông Hồng - nơi được coi là hòn đảo hoang gần 20 năm qua với nghề trồng rau bí sạch.

Linh Trang - Anh Phú

Avatar