Mạng xã hội05/10/201904:58

Người lớn cho con nhỏ tự do thò đầu, nhoài người ra ngoài cửa sổ trời khi xe ô tô đang chạy để hóng gió, vui đùa, mà không lường trước được những nguy hiểm có thể xảy đến

Video: Facebook Trần Anh Tuấn/OFFB
Avatar