Giới trẻ 05/04/2018 07:00

Là một nhân viên thiết kế đồ họa nhưng Hà Thái Sơn thừa nhận, mình là một người có 'duyên nợ' với môn Lịch sử.

Phan Linh - Nguyễn Hạnh - Mạnh Cường
Avatar