Hà Thái Sơn - chàng trai kỹ thuật có 'duyên nợ' với môn Lịch sử

Là một nhân viên thiết kế đồ họa nhưng Hà Thái Sơn thừa nhận, mình là một người có 'duyên nợ' với môn Lịch sử.

Phan Linh - Nguyễn Hạnh - Mạnh Cường

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>