Cộng đồng 13/04/2019 12:52

Chiếc ô tô con lùi trúng cột điện, rồi lao nhanh ra giữa đường Trường Chinh, Hà Nội và chỉ dừng lại khi đâm vào hàng rào chắn của công trình đường trên cao.

Video: Facebook @HLX/Hung Nguyen

Avatar