Thời sự21/04/201802:01

Nhà xưởng trên phố Định Công (Hà Nội) cháy ngùn ngụt lúc nửa đêm khiến nhiều người bỏ chạy.

2T,Trần Thường - Clip: otofun

Avatar