Thời sự30/07/202106:30

Một số tuyến đường liên thôn, xã ở Hà Nội đã sử dụng ghế đá, lưới B40.... chắn các lối đi để hạn chế người và phương tiện qua lại.

Đình Hiếu

Avatar