Thời sự02/02/201802:43

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép xén dải phân cách mở rộng đường vành đai 3 dưới thấp để giảm ùn tắc.

Thực hiện: Đình Hiếu

Avatar
Avatar
Thẩm định quy hoach Giao Thông và Dân cư không đồng bộ. Cứ làm rồi phá, mấy năm nữa rồi làm lại. Như vậy thật lãng phí!