Trong nước 12/11/2019 08:35

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết chất lượng nguồn nước thô vào của sông Đà và nước sông Đuống khác nhau là một trong những nguyên dẫn tới có sự lệch giá.

Anh Phú 

Avatar