Trong nước 08/01/2019 10:57

Gần 500 cây ven sông Tô Lịch (đường Láng, Hà Nội) bị chặt hạ, di dời đến vườn ươm để phục vụ việc mở rộng đường vành đai 2.

Thành Nam

Avatar
Avatar
Ngân 11/01/2019 10:33
Có thể khai tử luôn sông Tô Lịch đi không? Ngày nào tôi cũng phải ngửi mùi không thể chịu nổi.