Thời sự07/07/201710:46

Thành phố Hà Nội sẽ rà soát, điều chỉnh giờ học, giờ làm. Đây là nội dung của Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2030, tầm nhìn 2030".Theo ATV

Avatar