Thời sự26/02/201907:00

Những ngày trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, phố phường Hà Nội được trang hoàng rực rỡ. Hơn 3.000 cột cờ hòa bình được trang trí khắp Thủ đô chào đón hội nghị, truyền tải thông điệp 'Hà Nội - Thành phố vì hoà bình' đến bạn bè quốc tế.

Linh Trang - Xuân Minh

Avatar