Thời sự06/04/201810:12

Theo số liệu của Cảnh sát PCCC Hà Nội, đầu năm 2018, qua rà soát tại 313 chợ, bao gồm 220 chợ kiên cố và bán kiên cố thuộc diện quản lý, theo dõi về phòng cháy, chữa cháy và 93 chợ không thuộc diện quản lý chỉ có 35 chợ bảo đảm các điều kiện an toàn; 278 chợ (chiếm hơn 80%) còn lại không bảo đảm các tiêu chí về phòng cháy, chữa cháy (trong đó 6 chợ đã tạm dừng hoạt động, chưa có phương án hoạt động và đang xây dựng, cải tạo, thay đổi công năng).

Thực hiện: Đình Hiếu - Nguyễn Đức

Avatar