Thế giới động vật 11/06/2019 07:30

Con hà mã non to lớn khiến cá sấu vội vàng tránh xa nhưng không phải đối thủ đáng gờm đối với trâu rừng.

Video: Kruger Sightings

Avatar