Trong nước 17/07/2018 01:50

13h30' ngày, Hà Giang họp báo về kết quả rà soát, kiểm tra xử lý kết quả thi bất thường tại Hội đồng thi Sở GD- ĐT Hà Giang. Chủ trì cuộc họp có ông Mai Văn Trinh, Cục Khảo thí - Bộ GDĐT, PCT UBND tỉnh Trần Đức Quý, Sở TTTT, Công an, Ban Tuyên giáo TU, Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang.

Thực hiện: Đình Hiếu - Xuân Minh

Avatar