Công nghệ 16/06/2019 07:00

Các công ty lớn như Google, Amazon, UPS đang đẩy mạnh kế hoạch phát triển giao hàng bằng thiết bị bay không người lái bay cao hơn, bay xa hơn drone thông thường, thậm chí có khả thể vận chuyển 2 tấn hàng hóa.

Kiều Oanh, Trần Duy (Video: Youtube@The Verge)

Avatar