Hotface 23/08/2017 09:55

Từng đạt đỉnh vinh quang với 7 lần vô địch thế giới, thế nhưng cuộc đời của "nữ hoàng Wushu" Nguyễn Thuý Hiền lại nhiều thăng trầm.Sơn Hà - Huy Phúc - Xuân Quý - Bạt Tuấn

Avatar