Hài01/10/202110:53

Cặp đôi cùng nhờ bạn thân tới giúp 'giải quyết' chia tay nhưng không ngờ đành phải nắm tay nhau 'bỏ bạn' chạy trốn...

Nguồn: Youku

Avatar