Đời sống 23/08/2018 02:15

Hiện nay, có rất nhiều biện pháp tránh thai khác nhau, tuy nhiên, mỗi biện pháp lại có ưu và nhược điểm riêng.

Theo: Michigan Health, Video: Eric Lam, Onclick - Bespoke Digital Learning, Covenant Health
 

Avatar