Thế giới13/11/202005:30

Bang Arizona và bang Alaska đều đã gọi tên người chiến thắng tại đây, đem đến những con số mới cho cuộc Bầu cử Mỹ 2020.

Q.N (Video: Reuters)

Avatar