Thế giới19/05/201901:49

Giới trẻ Trung Quốc muốn đưa đồ cổ trang trở lại với cuộc sống hiện đại. Học mặc trang phục cổ của người Hán trong mọi hoạt động thường nhật, đi học, đi làm và đi chơi.

Q.N (Video:  SCMP)

Avatar