Mạng xã hội15/03/201910:49

Một xe container đang chạy thì bị gió thổi làm lật ngang, trượt một đoạn dài trên đường

Nguồn ViralHog
Avatar