Mạng xã hội 15/03/2019 10:49

Một xe container đang chạy thì bị gió thổi làm lật ngang, trượt một đoạn dài trên đường

Nguồn ViralHog
Avatar