Trong nước 03/05/2017 05:00

Cellcept Mycophenolate mofetil và Tacrolimus là hai loại thuốc đặc trị chứng thận hư và lupus ban đỏ nhưng hiện không được bảo hiểm chi trả.

Theo VTV
Avatar