Đời sống 07/08/2018 08:00

Nếu như bạn gái hỏi những câu hóc búa kiểu "Nếu như em và mẹ anh cùng bị rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?". Và đây chính là câu trả lời khiến bạn gái thích mê và bạn sẽ chia tay kiếp FA ngay lập tức.

2T

Avatar