Thế giới động vật 16/10/2018 03:16

Sự việc xảy ra ở thì trấn Welikanda, phía đông Sri Lanka

Đ.T (Nguồn RT)

Avatar