Sự việc xảy ra ở thì trấn Welikanda, phía đông Sri Lanka

Đ.T (Nguồn RT)

Avatar