Giải cứu trăn khổng lồ dài 10m bị ô tô cán

Con trăn khổng lồ dài 10m bị ô tô cán, mắc kẹt dưới gầm xe, được người dân Palopo (Indonesia) hiệp lực giải cứu.

Nguồn: CGTN

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>