Cộng đồng02/04/202003:52

Một chiếc xe tải chuẩn bị rẽ thì bất ngờ 30 tấn kính đổ ập xuống 1 chiếc xe hơi bên cạnh...

Nguồn: Newsflare

Avatar