Thời sự10/04/201804:55

Do kết quả thi không tốt, nam sinh năm 2 Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nhảy lầu tự tử ngay tại trường.

Đ.Tuấn (Tổng hợp)
Avatar