Mạng xã hội08/03/201804:10

Đợi lúc nhân viên của quán không chú ý, tên trộm lập tức nhảy lên xe, rồ ga phóng đi.

Video: Vitalk.vn

Avatar