Sao 28/06/2019 02:13

Mới đây “hot mom” Thuỷ Anh đã thực hiện thử thách “đi chợ không túi Nilon” cùng cậu cả Ken để xem nó có thực sự dễ dàng như đã nghĩ, đồng thời đây cũng là 1 hoạt động để con trẻ có thể hiểu hơn về tầm quan trọng của việc giảm thải rác thải nhựa ra môi trường. 

Thúy Ngọc

Avatar