Clip cụ ông giúp cụ bà trang điểm khiến người xem 'lịm tim'