Đời sống 21/01/2019 02:14

Mai trắng Nhật Tân là loài cây vương giả, quý hiếm, được xem là “thập đại danh hoa”. Dù mai trắng có giá trị rất cao, lên đến hàng chục triệu đồng nhưng những người sành chơi vẫn không tiếc công săn lùng, mua về trưng Tết.

Linh Trang - Anh Phú 

Avatar