Thế giới 03/03/2019 10:56

Văn phòng của công ty sản xuất game King được cho là một trong những không gian làm việc thú vị nhất thế giới.

Hoài Thu (Nguồn: Tech Insider)

Avatar