Chuyện lạ 21/09/2018 09:00

Nhiều nhà hàng địa phương đã bắt đầu sử dụng nguồn nguyên liệu này để nấu ăn bên cạnh thịt động vật.

Hoài Thu (Nguồn: Insider)

Avatar