Thế giới18/03/201904:00

Nếu không để đến Nam cực, Harberton là nông trại nằm ở rìa Trái đất. Lấy nơi đây làm điểm xuất phát để đi một vòng quanh thế giới, bạn không thể thấy được đất liền cho đến khi quay lại chính nơi này.

Theo BBC

Avatar