Thế giới25/12/201803:27

Tòa nhà 19 tầng này được coi là tòa nhà cao tầng 'thấp nhất' thế giới, khi được xây dựng ở sâu dưới lòng đất, trong một mỏ khai thác đá đã được.

Video: CCTV Plus

Avatar
Avatar
Khi có siêu bão nơi đây sẽ trở thành hồ chứa nước...