Các nhà hoạt động vì động vật chia sẻ cảnh quay một con gấu trúc cái đang dùng móng vuốt cào khắp bức tường để tìm con non sau khi hai mẹ con gấu bị vườn thú chia tách. Hình ảnh đau lòng này đã khiến nhiều người chứng kiến xúc động.Nguồn video: YouTube

Avatar