Thế giới 15/11/2019 01:00

Để có thể biến những mảnh giấy thành tiền giả, 'ông vua' này đã mất tới 3 năm để thực hiện các bản vẽ tờ tiền.

Theo GBS

Avatar